Ciprian-Titi Stoica (AUR): Republica Moldova nu răspunde cooperării privind utilizarea resurselor de apă din Prut și Dunăre

Cooperarea dintre România și Republica Moldova privind utilizarea durabilă a resurselor de apă din Prut și Dunăre prin intermediul Comisiei hidrotehnice interguvernamentale nu dă rezultate, avertizează deputatul AUR Ciprian-Titi Stoica, după ce a primit un răspuns din partea Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, Tanczos Barna, cu privire la activitatea Comisiei. Barna susține că România a elaborat proiecte de regulamente tehnice, dar nu a primit niciun răspuns din partea Republicii Moldova, care s-a arătat deschisă, în luna noiembrie, pentru o discuție constructivă cu experții din România pentru obținerea unor soluții fiabile și de durată la problemele privind utilizarea resurselor de apă din Prut și Dunăre.

Până în prezent, partea română a elaborat proiecte de regulamente tehnice/de studiu la care nu s-a primit punctul de vedere al părții moldave și a transmis spre concordare o serie de documentații tehnice privind lucrările care se execută pe apele transfrontaliere. Prin diverse canale oficiale s-a transmis mesajul către partea moldavă privind necesitatea întăririi cooperării bilaterale cu acest stat, sub incidența prevederilor Acordului de cooperare pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor Prutului și Dunării. Precizăm faptul că, în ultima perioadă, partea moldavă și-a exprimat interesul privind reluarea colaborării în cadrul acestui Acord”, se arată în răspunsul ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, Tanczos Barna.

România și Republica Moldova au semnat la Chișinău, în data de 28 iunie 2010, Acordul privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor Prutului și Dunării (în continuare – Comisia interguvernamentală). Acordul a intrat în vigoare la 18 noiembrie 2010.

Potrivit Regulamentului Comisiei interguvernamentale, aceasta ține o sesiune ordinară în fiecare an, alternativ, pe teritoriul României și teritoriul Republicii Moldova. Prima sesiune extraordinară a Comisiei hidrotehnice interguvernamentale a avut loc în municipiul Cahul, la 7 decembrie 2011, ocazie cu care au fost semnat un Protocol cuprinzând mai multe hotărâri, inclusiv cea de aprobare a Regulamentului comisiei interguvernamentale.

În cadrul Comisiei guvernamentale funcționează patru subcomisii, și anume:

  • Subcomisia Stânca-Costești;
  • Subcomisia pentru apărare împotriva inundaţiilor şi gheţurilor;
  • Subcomisia pentru gospodărirea cantitativă a apelor şi hidrometeorologie; 
  • Subcomisia pentru protecţia calităţii apelor şi a biodiversităţii corpurilor de apă.