Adrian Cătană (AUR), solicitare adresată ministerelor Educației și Sănătății: în universitățile occidentale, endocrinologia și diabetologia au fost unificate într-un singur program de rezidențiat. Va urma și România acest model?

Senatorul AUR Adrian Cătană a sesizat ministerelor Educației și Sănătății faptul că, în universitățile occidentale, endocrinologia și diabetologia au fost unificate într-un singur program de rezidențiat, ceea ce le oferă studenților posibilitatea de a se specializa în ambele ramuri ale medicinei. În România, cele două ramuri nu au fost unificate, în ciuda strânsei legături dintre ele, astfel că studenții români sunt nevoiți să urmeze două programe de rezidențiat, dacă vor să devină specialiști în endocrinologie și diabetologie. În acest context, parlamentarul a solicitat celor două ministere să transmită dacă intenționează să urmeze modelul statelor din vestul Europei.

În solicitarea adresată ministerelor de resort, Adrian Cătană a amintit că scopul sistemului Bologna, implementat în România, este de a omogeniza programele de studii din universitățile europene. De asemenea, „prin noua lege a educației (2023) v-ați angajat să îndepliniți misiunea de a forma studenții inclusiv în vederea unei viitoare inserții pe piața muncii”, a punctat senatorul.

Până la această oră, doar Ministerul Educației a transmis un punct de vedere. Instituția a pus accentul pe autonomia universitară: potrivit Legii învățământului superior nr.199/2023, instituțiile de învăţământ superior se organizează şi funcționează independent de orice ingerințe ideologice, politice sau religioase.

„Autonomia universitară dă dreptul comunității universitare să îşi stabilească misiunea proprie, strategia instituțională, structura, activitățile, organizarea şi funcţionarea proprie, precum şi gestionarea resurselor financiare, materiale şi umane, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Conform prevederilor art. 30 din Legea nr. 199/2023, organizarea programelor de studii este de competenta instituțiilor de învățământ superior, cu respectarea legislației In vigoare”.

De asemenea, Ministerul Educației a precizat că învățământul superior din domeniile sănătate şi medicină veterinară se desfășoară conform reglementărilor generale şi sectoriale din Uniunea Europeană. Totodată, instituția a transmis că anul acesta concursul naţional de rezidenţiat se va organiza în temeiul prevederilor Ordonanţei de Guvern nr. 18/2009 privind organizarea şi finanțarea rezidențiatului, cu modificările şi completările ulterioare şi a actelor normative subsecvente aprobate prin ordine comune de ministrul sănătății şi ministrul educației, inițiate de către Ministerul Sănătății.

În contextul dat, autoritatea publică centrală care poate oferi un răspuns punctual la întrebarea formulată este Ministerul Sănătății.