Atlasul Românilor


O lucrare cum puține au apărut în spațiul românesc mi-a fost oferită nu demult. Ea se intitulează de fapt Spațiul Istoric și Etnic Românesc și conține materialele de bază ale lucrării cu titlul similar apărută în anul 1942 la care au fost adăugate și alte materiale, Introducerea, Cuvînt către cititor și Adendele, întregul material fiind însoțit de o traducere îngrijită în limba engleză. Cartea de proporții impresionante este, în fapt, un mare atlas al românilor sau, după cum afirmă inițiatorul apariției, o adevărată ”Carte de identitate” a neamului românesc.

Lucrarea monumentală a apărut la inițiativa lui Nicolae Badea cu finanțarea Computerland Romania și ar fi trebuit să fie distribuită în toamna anului 2018 cu ocazia Centenarului Marii Unirii. Din păcate, multe dintre cărțile importante dedicate istoriei românești și plănuite să apară cu ocazia Centenarului și-au întîrzăiat apariția, risipind aniversarea și pe parcursul următorilor ani. Adică, mai bine spus. am aniversat Centenarul pe românește.


Această întîrziere, cel puțin al monumentalei lucrări amintite mai sus, este într-un fel justificată. Prelucarea imaginilor, hărțile, machetarea, graficele, traducerea, toate au presupus o muncă de mare migală și rigoare, tiparul executat în străinătate (Arc Grup Italia SRL), precum și excepționala legătorie pretinzînd la rîndul lor timpi îndelungați.

Ne aflăm în fața unei lucrări monumentale cu care orice savant român, orice diplomat și orice intelectual sau reprezentant al guvernului se pot prezenta la cele mai complicate dispute privind apariția poporului nostru, formarea statului românesc și momentele de cumpănă prin care a trecut.


Deschiderea Atlasului, asigurată de academicienii Ion Aurel Pop și Răzvan Theodorescu, dau acestei lucrări monumentale o importanță științifică și o valoare istorică. Hărțile precise și riguros întocmite, așezate într-o succesiune cronologică, ilustrează evoluția granițelor și a teritoriilor românești aflate o vreme cînd sub controlul Imperiului Otoman, cînd sub cel al Imperiului Austro-Ungar. Hărțile privind distribuirea populațiilor în arealul ilustrat ne arată însă dominanta românească de-a lungul secolelor pe teritoriul României Mari și în alte cîteva spații învecinate.

Spațiul Istoric și Etnic Românesc apărut la editura militară este un instrument științific și diplomatic deopotrivă, un dosar de țară și de popor între coperțile unui tom ce ar trebui să se afle la toate cancelariile și ministerele pentru a fi oferit celor care ajung în România și încă nu înțeleg pe deplin ce se petrece în ea.


Mai mult, cartea apare într-o perioadă în care fumurile internaționaliste încep să fumege prin tot soiul de scăfîrlii politice. Dintre acestea, celor care nu și-au pierdut obiceiul cititului, nu le-ar strica o asemenea lectură și o zăbavă asupra tuturor hărților care prezintă ”spațiul istoric și etnic românesc”.Preluat: https://www.cotidianul.ro/atlasul-romanilor/

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

%d blogeri au apreciat: