Brăilenii sunt nevoiți să plătească prețuri foarte mari la furnizarea apei potabile. Senatorul Andrei Hangan (AUR) a sesizat problema Ministerului Mediului

Brăila are cel mai mare tarif la furnizarea apei potabile – senatorul AUR Andrei Hangan a sesizat problema Ministerului Mediului, cu mențiunea că de vină ar fi conducerea conducerea Companiei de Utilități Publice (CUP), care se află mijlocul unui scandal legat de tarifele exorbitante la apă și canal. Acesta a subliniat că brăilenii au de suferit în acest caz și că autoritățile locale și CUP trebuie să dea dovadă de transparență și respect față de cetățeni.

„Deși Brăila are resurse naturale abundente, inclusiv Dunărea, tarifele practicate de CUP sunt printre cele mai mari din țară. Conducerea CUP pare să se folosească de monopolul său pentru a impune tarifele, iar justificările oferite ridică semne de întrebare”, a precizat senatorul, cu mențiunea că CUP a mai fost implicată în situații problematice și în trecut (de exemplu, încărcarea ilegală a facturilor la apa de ploaie și furnizarea de apă neconformă cu standardele de potabilitate).

În urma sesizării înaintate de către senatorul Andrei Hangan, Ministerul Mediului a transmis un răspuns general, în care își declină responsabilitatea și recomandă ca situația să fie prezentată Autorităţii Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice.

„În conformitate cu prevederile art. 35 a[in. (1) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare nr.241/2006, finanţarea cheltuielilor de operare necesare funcționarii şi exploatării serviciului se asigură prin încasarea de la utilizatori, pe baza facturilor emise de operatori, a contravalorii serviciilor furnizate/prestate. În cazul în care proiecteșe de investiţii în sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare se dezvoltă prin fonduri publice asigurate, integral sau în parte, de la bugetul de stat şi/sau din fonduri nerambursabile, finanțarea serviciului se face prin aplicarea de către operator a prețului/tarifului unic şi a strategiei tarifare, care se fundamentează în conformitate cu metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investițiile in infrastructura de apă, aprobată prin hotărâre a Guvernului.

Stabilirea nivelului prețului/tarifului unic se aprobă, cu avizul Autorității Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice prin hotărâre a autorității deliberative a unităţii administrativ-teritoriale sau, după caz, cu respectarea mandatului încredințat, prin hotărâre a adunării generale a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare. După stabilire, ajustările ulterioare ale prețului/tarifului unic se aprobă de către instituţia mai sus menţionată”, se arată în răspuns.