Andrei Hangan (AUR) aduce în atenția autorităților poluarea urbană, un pericol pentru sănătatea cetățenilor. Ce măsuri va lua Ministerul Mediului?

Senatorul Andrei Hangan (AUR) aduce în atenția autorităților poluarea urbană, un pericol pentru sănătatea cetățenilor. Într-o interpelare adresată ministrului Mediului, parlamentarul subliniază că praful și poluarea generate de lucrările de construcții și extinderea zonelor urbane au consecințe grave asupra sănătății publice, crescând riscul de îmbolnăvire și reducând calitatea vieții în mediul urban.

În acest context, Hangan a atras atenția asupra faptului că, deși există reglementări privind protecția mediului în construcții, aplicarea acestora lasă de dorit. În plus, punctează senatorul, lipsa unor controale eficiente și a sancțiunilor adecvate contribuie la perpetuarea acestei probleme. Acesta a afirmat că este imperios ca Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) să ia măsuri concrete și eficiente pentru reducerea poluării urbane și protejarea sănătății locuitorilor. 

Andrei Hangan a solicitat Ministerului Mediului să transmită informații privind stadiul implementării proiectului de monitorizare a calității aerului în marile orașe din România, precum și informații privind strategiile pe termen scurt și lung ale ministerului pentru reducerea poluării urbane și îmbunătățirea calității aerului în marile orașe.

Ca urmare a demersului făcut de către senatorul AUR Andrei Hangan, Ministerul Mediului a dat asigurări că monitorizarea calității aerului este un obiectiv important. El se realizează prin intermediul staţiilor de monitorizare din cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului (RNMCA), cf. Legii nr. 104/2011. Recent, MMAP a semnat un nou acord cadru privind dezvoltarea și optimizarea acestei rețele și achiziții de echipamente noi.

Totodată, în urma emiterii Ordinului nr. 1952/2023 privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele şi aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, au fost reactualizate zonele/aglomerările care trebuie să elaboreze plan/plan integrat de calitate a aerului, respectiv plan de menținere a calității aerului. În plus, a fost elaborat și Programul Naţional de Control al Poluării Atmosferice (PNCPA).

Potrivit instituției, pentru a monitoriza măsurile din PNCPA, s-a constituit un grup de lucru, coordonat de MMAP. Dacă sunt implementate corespunzător, măsurile au rolul de a contribui la atingerea obiectivelor de respectare a angajamentelor de reducere a emisiilor până în anul 2030.

Ministerul Mediului a mai menționat două dintre programele ce vor fi puse în aplicare pentru reducerea emisiilor de poluanți atmosferici:

 • Programul Operaţional Dezvoltare Durabilă 2021-2027, care urmăreşte:
  • promovarea eficienței energetice, a sistemelor şi rețelelor inteligente de energie prin finanțarea sistemelor de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, respectiv reţele de termoficare inclusiv puncte termice;
  • promovarea utilizării surselor regenerabile de energie;
  • îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor
 • Programul Operaţional Regional 2021-2027, care prevede îmbunătăţirea performanţelor energetice în sectorul clădirilor și cuprinde:
  • scheme suport pentru creșterea gradului de conectare la sistemele de alimentare centralizată cu energie termică;
  • continuarea schemelor suport pentru promovarea utilizării surselor regenerabile de energie (panouri solare, pompe de căldură);
  • continuarea schemelor suport pentru dotarea clădirilor rezidențiale cu facilități cu performanţe energetice ridicate;
  • campanii de informare şi diseminare a informațiilor privind metode de creştere a eficienței energetice utilizarea surselor de încălzire cu emisii reduse.

Ministerul Mediului a pus la dispoziție și o situație a planurilor integrate de calitate a aerului în curs de implementare: