Andrei Hangan (AUR): Incendiul de la groapa de gunoi din Galați subliniază vulnerabilitatea sistemului de gestionare a deșeurilor în România

Senatorul AUR Andrei Hangan a sesizat Ministerului Mediului o situație gravă ce a avut loc în Galați și care a pus în pericol sănătatea oamenilor, după ce un incendiu a izbucnit la groapa de gunoi Tirighina. Parlamentarul a afirmat că acest incident subliniază vulnerabilitatea sistemului de gestionare a deșeurilor în România.

Hangan a precizat că, în prezent, groapa de gunoi, care urma să fie închisă la sfârșitul anului 2024, este acum subiect de investigaţie. Totodată, senatorul a transmis că este „esenţial ca autoritățile să întreprindă măsuri pentru a preveni astfel de incidente în viitor şi pentru a îmbunătăți infrastructura și reglementările în domeniul gestionării deşeurilor”.

În urma sesizării trimise de către senatorul AUR, Ministerul Mediului a transmis un punct de vedere referitor la acest caz și a precizat că în perioada 07-15.05.2024, Garda Națională de Mediu, prin Comisariatul Judeţean Galaţi, a monitorizat permanent amplasamentul depozitului ecologic de deşeuri nepericuloase Tirighina, în vederea informării imediate în cazul înregistrării unor depăşiri a valorilor indicatorilor de analiză, monitorizaţi în staţiile de monitorizare automată de la nivelul municipiului Galaţi”.

În ceea ce privește cauza incendiului, potrivit I.S.U. Galați, a fost vorba de autoaprindere sau aprindere spontană. De asemenea, potrivit observațiilor făcute de instituțiile de mediu abilitate în urma opririi incendiului, firma care administra groapa de gunoi – ECOSAL Galați – nu a realizat verificarea permanentă a stării şi funcţionării depozitului, prin automonitorizare tehnologică, în vederea reducerii riscurilor de accidente prin incendii.

Ministerul Mediului a transmis că, în urma acestei constatări, au fost stabilite următoarele măsuri:

  1. „întreprinderea tuturor măsurilor de automonitorizare permanentă, în vederea prevenirii izbucnirii unui incendiu sau a altor accidente şi incidente în zona depozitului Tirighina Galaţi (termen: permanent – responsabil: SP Ecosal Galaţi);
  2. înaintarea unei informări privind suprafaţa afectată, cantitatea de deşeuri arse în urma incendiului şi cantitatea de pământ folosită pentru acoperirea depozitului în vederea stopării incendiului (termen: la stoparea incendiului responsabil: SP Ecosal Galaţi);
  3. Monitorizarea calităţii apei subterane (foraje de observaţie), a apei (apa tehnologică) înainte de evacuarea în emisar Siret şi sol, după finalizarea incendiului de pe depozit. Se vor prezenta la Garda Naţională de Mediu-Comisariatul Judeţean Galaţi buletinele de analiză (termen: după finalizarea incendiului, până la data de 30.05.2024, responsabil: SP Ecosal Galaţi);
  4. verificarea etanşeităţii geomembranei depozitului Tirighina în zonele afectate de incendiu (termen: 30.05.2024 responsabil: SP Ecosal Galaţi);
  5. verificarea integrităţii şi funcţionalităţii puţurilor de colectare biogaz montate pe corpul depozitului Tirighina (termen: 30.05.2024 responsabil SP Ecosal Galaţi);
  6. se interzice evacuarea directă, fară tratare, a apelor uzate (levigat şi ape contaminate) în emisar. Se va pune în funcţiune staţia de tratare a levigatului şi se va notifica Garda Naţională de Mediu-Comisariatut Judeţean Galaţi (termen: permanent până la punerea în funcţiune a staţiei de tratare levigat responsabil: Ecosal Galaţi);
  7. până la punerea în funcţiune a staţiei de tratare levigat se va asigura transportul levigatului din bazinul de colectare la o staţie de epurare autorizată, în vederea asigurării capacităţii de stocare a apelor contaminate şi levigatului din corpul depozitului în vederea tratării (termen: permanent, până la punerea în funcţiune a staţiei de tratare a levigatului – responsabil: Ecosal Galați);
  8. se va reface Planul de intervenţie în caz de poluări accidentale şi/sau dezastre naturale cu completarea tuturor cazurilor de poluări accidentale, inclusiv incendiu, respectiv modul şi mijloacele de intervenţie (termen: 30.05.2024 – responsabil Ecosal Galaţi);
  9. SP Ecosal Gataţi va realiza exerciţii în vederea verificării funcţionalităţii Planului de intervenţie în caz de poluări accidentale şi/sau dezastre naturale refăcut. Se vor face instruiri cu privire la aplicarea Planului de intervenţie (termen: semestrial – responsabil: Ecosal Galaţi);
  10. se va transmite Gărzii Naţionale de Mediu-Comisariatului Judeţean Galaţi modul de îndeplinire a măsurilor stabilite prin actul de control (termen: la termenele stabilite în actul de control, responsabil: Ecosal Galaţi)”.