Senatorul Valentin Cioromelea (AUR) a sesizat MAI situația incendiilor izbucnite la clădiri care aveau autorizație de securitate la incendiu. În urma sesizării, ISU a demarat o anchetă

Inspectoratele de urgență județele eliberează autorizații de securitate la incendiu, chiar dacă acele clădiri nu sunt prevăzute cu instalaţii de stingere a incendiilor cu hidranţi exteriori – lipsa acestor dotări generează dificultăți în cazul izbucnirii unui incendiu, avertizează senatorul Valentin Cioromelea. În condițiile în care astfel de incidente au loc cu o frecvență tot mai mare la nivel național, parlamentarul AUR a solicitat Ministerului Afacerilor Interne clarificări privind modul în care se eliberează autorizațiile ISU.

Ministerul de Interne a transmis un răspuns detaliat la solicitarea senatorului Valentin Cioromelea, în care a anunțat că Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a demarat o anchetă pentru a analiza cazurile incendiilor izbucnite la clădirile care aveau autorizație ISU, deși nu erau dotate cu hidranți.

În context, MAI a reamintit că „autorizația de securitate la incendiu este un act de autoritate care se emite potrivit legii, doar pentru categoriile de construcții şi amenajări stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, cu modificările şi completările ulterioare”.

De asemenea, MAI a precizat că documentul este emis de Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă județean sau municipiului București, „în urma verificărilor în teren și a documentelor privind realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, îndeplinirea cerinţei fundamentale – securitate la incendiu – la construcţii, instalaţii tehnologice şi alte amenajări; autorizaţia de securitate la incendiu conferă persoanelor fizice sau juridice, deţinătoare ale construcțiilor, instalaților şi ale altor amenajări, dreptul de a le pune în funcţiune şi de a le exploata”.

În ceea ce privește asigurarea echipării cu instalaţie de stingere cu hidranţi exteriori, aceasta este o măsură care se aplică doar în cazul anumitor categorii de construcţii, amenajări, așa cum este prevăzut în Normativul privind securitatea Ia incendiu a construcțiilor.

Astfel, pot exista situații în care sunt eliberate autorizații de securitate la incendiu și pentru clădirile la care nu se impunea măsura de asigurare şi realizare a unei instalaţii de stingere a incendiilor cu hidranţi exteriori deoarece respectiva construcţie nu intra sub incidenţa prevederilor normativului.
În alte situaţii, instalaţia de stingere a incendiilor cu hidranţi exteriori reprezintă o măsură de securitate la incendiu pe care investitorul/beneficiarul o asigură din resurse proprii (rezervă de apă şi staţie de pompe proprii) sau poate face parte din instalaţia de alimentare cu apă a localităţii
”.

MAI a mai transmis că, potrivit legii, obligația solicitării autorizației de securitate la incendiu revine investitorului.