Ringo Dămureanu (AUR) solicită acțiuni de control sau audit la Curtea de Conturi a României. Mihai Busuioc, vizat direct

O sesizare cu privire la decontarea unor obligații stabilite prin titluri executorii, din partea unui locuitor al comunei Braloștița, județul Dolj, a ajuns pe masa deputatului AUR Ringo Dămureanu, care a luat act de sesizare, adresându-se către Președintele Curții de Conturi Mihai Busuioc în vederea remedierii cazului. Dămureanu a adresat o serie de întrebări în legătură cu speța primită și solicită acțiuni de control urgente la Camera de Conturi Dolj pentru a constata dacă sumele de bani au fost în mod legal plătite de primarul Amza Dumitru, către petent, din bugetul local al comunei Braloștița.

După data de 31.07.2020, până în prezent, Curtea de Conturi a României, respectiv Camera de Conturi Dolj, a efectuat acțiuni de control sau audit la entitatea publică UAT comuna Braloștița, județul Dolj? Dacă acțiunile de control sau audit au fost finalizate, care sunt constatările reținute în urma verificării, respectiv dacă sumele achitate către petent urmare a abuzurilor constatate de instanță a fi comise de primarul Amza Dumitru au fost sau nu în mod legal suportate din bugetul local? Va informa instituția dumneavoastră rezultatele verificării?”, a întrebat deputatul AUR Ringo Dămureanu.

Cazul primit de către deputatul Ringo Dămureanu a început în 2012 când Judecătoria Filiași a pronunțat Sentința nr. 458 prin care a admis în parte acțiunea formulată de petent în contradictoriu cu o persoană fizică, Comisia Locală de Fond Funciar Braloștița și Comisia Județeană de Fond Funciar Dolj, fiind anulat un titlu de proprietate care fusese anterior eliberat în favoarea persoanei fizice pârâte, pentru suprafața de 1 ha teren agricol. 2 ani mai târziu, Tribunalul Dolj pronunță decizia definitivă și irevocabilă prin care a admis în parte cererea de chemare în judecată formulată de petentul reclamant împotriva pârâților Primarul comunei Braloștița – în calitate de Președinte al Comisiei Locale de Fond Funciar Braloștița și Comisia Județeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Asupra Terenurilor Dolj și împotriva pârâtului AMZA DUMITRU.

Instanța a obligat pârâții să efectueze demersurile necesare pentru punerea în posesie și eliberarea titlului de proprietate pe numele reclamantului, sub sancțiunea plății de daune cominatorii în sumă de 50 lei pentru fiecare zi de întârziere în sarcina Primarul comunei Braloștița, în calitate de Președinte al Comisiei Locale de Fond Funciar Braloștița. Instanța a obligat pârâtul la plata către reclamant a sumei de 14.300 lei reprezentând suma totală datorată pentru perioada 05.12.2019 – 15.09.2020.

Soluția a fost atacată cu apel la Tribunalul Dolj care a pronunțat Decizia nr. 957 la data de 29.04.2021, prin care a admis apelul formulat de apelantul-pârât Primarul Comunei Braloştiţa – Preşedinte al Comisiei Locale de Fond Funciar Braloştiţa, în contradictoriu cu petentul reclamant, schimbând în parte soluția pronunțată la fond, admițând în parte cererea de chemare în judecată. Instanța a obligat pârâtul Primarul Comunei Braloştiţa la plata către petentul reclamant a sumei de 12.100 lei reprezentând daune compensatorii datorate pentru perioada 05.12.2019 – 02.08.2020.

Petentul a cerut Camerei de conturi Dolj să constate dacă sumele respective au fost în mod legal plătite către acesta din bugetul local al comunei Braloștița, în condițiile în care Primarul comunei, numitul Amza Dumitru, a fost cel vinovat de refuzul sistematic și cu rea-credință de punere în aplicare a hotărârii judecătorești definitive de punere în posesie a acestuia și eliberarea titlului de proprietate, așa cum a constatat și instanța în cauza de fond, în care acesta a avut calitatea de pârât.

%d blogeri au apreciat: