Ionuț Neagu: Cer deblocarea procesului privind despăgubirea cetățenilor români din teritoriile românești ocupate de Rusia sovietică și Bulgaria

Deblocarea procesului de acordare a compensațiilor românilor din județele Durostor și Caliacra pentru bunurile lor pierdute în favoarea statului bulgar, precum și românilor din județele Bălți, Cahul, Cernăuți, Cetatea Albă, Hotin, Ismail, Lăpușna, Orhei, Soroca, Storojineț, Tighina și parțial Dorohoi (Ținutul Herța) pentru bunurile lor pierdute în favoarea statului sovietic ocupant.

Stimate domnule președinte, 

Vă facem cunoscut că am primit la Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități din Senatul României un Memoriu al Asociației Române a Victimelor Represiunilor Staliniste (ARVIS) datat cu 24 martie 2021, semnat de președintele Alexei ROTARU și cuprinzând o Cerere adresată de către această asociație factorilor guvernamentali, inclusiv dumneavoastră în calitate de președinte al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților (ANRP).

ARVIS semnalează necesitatea înlăturării blocajelor trenante și discriminatorii care încalcă egalitatea de șanse prin nesoluționarea în termen rezonabil, pe parcursul a 18 ani, la nivelul Comisiei municipale București a ANRP a dosarelor privind acordarea de despăgubiri/compensații beneficiarilor Legii nr. 9/1998 și Legii nr. 230/2003.

ARVIS solicită, între altele, o nouă repunere a termenelor prevăzute la art. 13 din Legea nr. 164/2014, cu stabilirea clară a termenelor pentru Comisia municipiului București și a Comisiilor județene, astfel încât acestea să emită hotărâri în termen de 60 de zile de la expirarea termenului de decădere pentru completarea dosarului, iar dosarele vechi deja completate și care nu și-au primit soluționare să primească un termen special de 3 luni.

De asemenea, ARVIS anunță că, în cazul nesoluționării chestiunii, se va vedea nevoită să aducă situația la cunoștința Comisiei Europene.

Așa cum bine cunoașteți, Legea nr. 9 din 8 ianuarie 1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 (republicată, cu modificările şi completările ulterioare) a stabilit că cetăţenii români prejudiciaţi în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, au dreptul la compensaţiile stabilite potrivit prezentei legi, în măsura în care nu au primit anterior sau au primit numai parţial compensaţii ori despăgubiri pentru bunurile imobile – construcţii şi terenuri – pe care le aveau în proprietate în judeţele Durostor şi Caliacra, cedate Bulgariei, pentru recoltele neculese de porumb, bumbac şi floarea-soarelui, precum şi pentru plantaţii de pomi fructiferi şi/sau pepiniere de pomi fructiferi altoiţi.

Prevederi similare a cuprins și Legea nr. 164 din 11 decembrie 2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative.

O Comisie centrală, Comisii județene, precum și o Comisie a municipiului București pentru aplicarea dispozițiilor Legii nr. 9/1998 au funcționat de-a lungul anilor. Acestea au soluționat cereri ale celor deposedați, au emis Hotărâri, înregistrate la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, Hotărâri care au fost ulterior validate sau invalidate.

De-a lungul anilor s-au dat în mod repetat termene noi pentru depunerea și soluționarea de cereri ale celor deposedați.

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm respectuos să ne comunicați: 

  1. Care a fost, pe fiecare an în parte, numărul pe țară și pe fiecare județ/municipiul București al persoanelor cărora le-au fost soluționate pozitiv cererile de compensare pentru proprietățile din județele Durostor și Caliacra de care au fost deposedate în favoarea statului bulgar și numărul persoanelor cărora le-au fost soluționate pozitiv cererile de compensare pentru proprietățile lor din județele Bălți, Cahul, Cernăuți, Cetatea Albă, Hotin, Ismail, Lăpușna, Orhei, Soroca, Storojineț, Tighina și parțial Dorohoi (Ținutul Herța) sau urmașilor lor îndreptățiți de lege pentru bunurile lor pierdute în favoarea statului sovietic ocupant.
  • Care a fost, pe fiecare an și pe fiecare categorie de bunuri prevăzute de lege, valoarea totală a compensațiilor acordate pentru terenurile intravilane din zonele urbane sau rurale, construcțiile cu destinația de locuință, anexe, terenuri agricole, livezi, terenuri forestiere.
  • Care a fost, pe fiecare an și pe fiecare categorie de recoltă (porumb, grâu, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, viță-de-vie, fructe, in, tutun, mac) valoarea compensațiilor acordate celor deposedați/păgubiți din județele Durostor și Caliacra, precum și celor deposedați/păgubiți din județele Bălți, Cahul, Cernăuți, Cetatea Albă, Hotin, Ismail, Lăpușna, Orhei, Soroca, Storojineț, Tighina și parțial Dorohoi (Ținutul Herța) sau urmașilor lor îndreptățiți de lege.
  • Dacă au rămas cereri de acordare a compensațiilor nesoluționate pe motiv de neîncadrare în termenele prevăzute de cadrul legal. În cazul unui răspuns pozitiv, care este numărul acestora?
  • Ce soluții de natură legislativă sau administrativă are în vedere Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților în vederea deblocării procesului de acordare a compensațiilor românilor din județele Durostor și Caliacra pentru bunurile lor (terenuri, construcții și recolte) pierdute în favoarea statului bulgar, precum și românilor din județele Bălți, Cahul, Cernăuți, Cetatea Albă, Hotin, Ismail, Lăpușna, Orhei, Soroca, Storojineț, Tighina și parțial Dorohoi (Ținutul Herța) pentru bunurile lor pierdute în favoarea statului sovietic ocupant.
%d blogeri au apreciat: