Dorinel Cosma (AUR): Ministerul Mediului nu ține cont de solicitările opoziției și defrișează o rezervație naturală pentru a face loc unui baraj

Apele Române distrug pădurea Zamostea – Lunca, declarată rezervație naturală, pentru a construi un baraj de acumulare inutil în baza unui aviz emis înainte de Revoluție. După acest anunț, deputatul AUR Dorinel Cosma a tras un semnal de alarmă, adresându-se ministrului Mediului, Tanczos Barna, pentru a împiedica dezastrul din imediata vecinătate a județului Botoșani. Ministerul Mediului răspunde în limbaj de lemn că scopul principal al acumulării este asigurarea debitelor de apă necesare pentru alimentarea cu apă potabilă și industrială a municipiilor Botoșani și Dorohoi, care în prezent sunt alimentate cu apă din barajul Bucecea, care are un grad de colmatare de peste 70%.

În prezent lucrările sunt sistate datorită necesității refacerii Studiului de Fezabilitate și a reaprobării indicatorilor tehnico-economici, care sunt condiționate de obținerea Acordului de Mediu și reducerea Fondului Forestier deținut de Regia Națională a Pădurilor. Prin Decizia etapei de încadrare, Agenția Națională pentru Protecția Mediului a solicitat întocmirea Studiului de Impact asupra Mediului și Studiul de Evaluare Adecvată. Aceste două studii au fost depuse în analiză la ANPM fiind solicitate completări, iar procedura de reglementare va continua după depunerea de către titularul proiectului a celor solicitate. Administrația Bazinală de Apă Siret are în desfășurare obținerea tuturor avizelor și acordurilor solicitate prin cele două certificate de urbanism, inclusiv acordul de mediu care va fi emis de Agenția Națională pentru Protecția Mediului’‘, se arată în răspunsul Ministerului Mediului.

Ministerul Mediului susține că un criteriu principal în desemnarea unei arii naturale protejate constă în beneficiul comunității locale, care prevede că modelul de constituire a ariilor naturale protejate ia în considerare interesele comunității locale, încurajându-se menținerea practicilor și cunoștințele tradiționale locale în valorificarea acestor resurse în beneficiul comunității locale, precum și prevederile din planurile urbanistice generale, care nu pot fi modificate până la termenul de actualizare prevăzut de legislația în vigoare, privind amenajarea teritoriului și urbanismul. Suprafețele de teren aflate în intravilanul localităților, la data constituirii ariei naturale protejate, pot fi introduse în interiorul ariei naturale protejate, numai în cazuri temeinic justificate într-un capitol separat al studiului de fundamentare științifică.

%d blogeri au apreciat: