Discurs critic în Senat. Sorin Mateescu (AUR): Autoritățile publice nu se implică în prevenirea violenței domestică

Senatorul AUR Sorin Mateescu a susținut, sub cupola Parlamentului de la București, o declarație politică prin care a informat opinia publică despre violența domestică. Mateescu susține că autoritățile responsabile nu furnizează informații-cheie despre acest fenomen, care a luat amploare în ultima perioadă în țara noastră, în special în mediul rural. Senatorul a definit violența domestică și a prezentat detaliile cu privire la ordinul de protecție provizoriu și la ordinul emis de instanță, care, consideră el, sunt de ajutor pentru persoanele ce trăiesc violența domestică.

Nicio autoritatea publică responsabilă nu transmite omului simplu cu puține studii, ce înseamnă toți acei termeni care privesc atacurile, de exemplu, din relațiile de cuplu. Niciun parlamentar nu a explicat până acum termenii ce vizează violența domestică care ar trebui să fie cunoscuți de fiecare persoană din circumscripția sa, precum și de ce drepturi și protecție beneficiază victimele atacurilor din familie sau din partea propriilor rude, deoarece prea multă tehnologie și termeni tehnici nu îi ajută să înțeleagă mare lucru. Încercați și voi un demers ca al meu și îmi veți da dreptate„, a declarat senatorul AUR Sorin Mateescu.

Legi pentru protejarea victimelor există, dar scopul acestora se pierde pe drum. Legea nr. 217/2003 prevede ca orice persoană care încalcă un ordin de protecție împotriva căreia a fost emis se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Problema unui astfel de act legislativ este că, în absența monitorizării permanente a agresorului, o victimă reușește de prea puține ori să aducă evidență cum că agresorul ei a încălcat ordinul de protecție – spaima generată de prezența acestuia nu le va determina pe multe dintre acestea să scoată telefonul și să-i înregistreze prezența în apropierea ei.

În România, un raport îngrijorător, publicat de Centrul Filia pentru anul 2021, indică:

  • Aproximativ 33 de femei au fost ucise de parteneri, foști parteneri sau membri ai familiei în perioada ianuarie – august 2021.
  • Asta, în timp ce în ultimii 8 ani aproximativ 426 au fost ucise – de 16 ori mai multe victime pe timp de pace decât numărul total de soldați români uciși în războiul din Afganistan.
  • În aceeași perioadă de timp, 1.212 apeluri a victimelor violențelor domestice au fost preluate de operatorii din spatele numărului unic de ajutor 0800.500.333.
  • Au fost, de asemenea, emise 7.120 de ordine de protecție provizorii și 6.901 ordine de protecție, dintre care 2.206 au fost încălcate de către agresori.
  • În multe dintre agresiunile fizice și sexuale, marea majoritate a făptașilor au fost bărbați – 91, respectiv 92 la sută.

Declarația completă a senatorului AUR Sorin Mateescu:

VIOLENŢA DOMESTICĂ înseamnă orice inacţiune sau acţiune de violenţă fizică, sexuală, psihologică, economică, socială, spirituală sau cibernetică, care se produce în familie sau apropiați, ori între soţi sau foşti soţi, precum şi între actuali sau foşti parteneri, indiferent dacă agresorul locuieşte sau a locuit împreună cu victima.

ORDINUL DE PROTECTIE PROVIZORIU se dă de către poliţiştii care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, constată că există un risc iminent ca viaţa, integritatea fizică ori libertatea unei persoane să fie pusă în pericol printr-un act de violenţă domestică.  În scopul diminuării acestui risc  se dispun, pentru o perioadă de cinci zile, una ori mai multe măsuri de protecţie, apte să contribuie la diminuarea riscului iminent constatat, dintre următoarele obligaţii sau interdicţii:

a) evacuarea temporară a agresorului din locuinţa comună, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate;

b) reintegrarea victimei şi, după caz, a copiilor în locuinţa comună;

c) obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de victimă, faţă de membrii familiei acesteia,ori faţă de reşedinţa, locul de muncă sau unitatea de învăţământ a persoanei protejate;

d) obligarea agresorului de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere;

e) obligarea agresorului de a preda poliţiei armele deţinute.

ORDINUL DE PROTECȚIE emis de instanță

• Durata măsurilor de protecție dispuse de instanța de judecată este determinată în mod explicit de către judecător dar nu poate fi mai mare de șase luni de la data emiterii ordinului. Chiar dacă decizia nu indică în mod expres durata măsurilor luate, ele vor intra în vigoare pentru o perioadă de șase luni de la data emiterii.

• Competenţa de emitere a ordinului de protecţie aparţine judecătoriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa victima;

• Titularul cererii de emitere a unui astfel de ordin este însăşi victima. Cererea poate fi introdusă personal sau prin reprezentant legal şi este scutită de taxa de timbru judiciar;

• Cererile pentru emiterea ordinului de protecţie se judecă de urgenţă şi, în orice situaţie, soluţionarea acestora nu poate depăşi un termen de 72 de ore de la depunerea cererii. Cererile se judecă în camera de consiliu, participarea procurorului fiind obligatorie;

• Ordinul de protecţie este executoriu;

• Încălcarea oricăreia dintre măsurile dispuse prin ordinul de protecţie constituie infracţiunea de nerespectare a hotărârii judecătoreşti şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an. Împăcarea înlătură răspunderea penală.

%d blogeri au apreciat: