Boris Volosatîi (AUR) a solicitat Ministerului Agriculturii informații privind susținerea financiară acordată de stat domeniului zootehnic din România

Deputatul AUR Boris Volosatîi (AUR) a solicitat Ministerului Agriculturii informații privind susținerea financiară acordată de stat domeniului zootehnic din România. La fel ca fermierii, și crescătorii de animale au fost afectați de criza războiului din Ucraine și trebuie să primească subvenții din partea statului român.

În cadrul adresei către Ministerul Agriculturii, deputatul AUR a precizat că există cadrul legal pentru acordarea unui sprijin financiar:

Astfel, potrivit articolului 23 din Legea zootehniei nr. 32/2019, „Pentru plata serviciilor din domeniul ameliorării animalelor, crescătorii de animale beneficiază de ajutoare de stat, acordate în concordanţă cu legislaţia Uniunii Europene şi care se aprobă, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin hotărâre a Guvernului”.

De asemenea, articolul 23 al Legii mai sus citate prevede că, „susţinerea financiară a efectivelor din populaţiile de animale şi a efectivelor altor specii de interes zootehnic cuprinse în fermele de elită se realizează prin măsuri de sprijin iniţiate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin autoritatea competentă a statului în zootehnie”.

Având în vedere cele menționate mai sus, deputatul Boris Volosatîi a solicitat Ministerului Agricultură îi transmită următoarele:

  1. O informație pe cât se poate de completă, defalcată pe fiecare județ al țării și pe fiecare an al perioadei 2019-2024, privind ajutoarele de stat de care au beneficiat efectiv crescătorii de animale din România, informație care să cuprindă sumele ajutoarelor de stat, numărul de beneficiari și tipurile de animale crescute.
  2. Care au fost în aceeași perioadă (2019-2024) și pe fiecare județ al țării măsurile de sprijin inițiate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru susținerea financiară a efectivelor din populațiile de animale și a efectivelor altor specii de interes zootehnic cuprinse în fermele de elită din România. Rugăm de asemenea să vă referiți la sumele care au constituit susținerea financiară, numărul de beneficiari și tipurile de animale crescute.