Andrei Hangan (AUR): Cum va gestiona Ministerul Mediului situația proprietăților private amplasate pe arii protejate?

Andrei Hangan, senator AUR de Brăila, acordă o atenție deosebită protecției mediului înconjurător. De-a lungul acestei sesiuni parlamentare, Hangan a sesizat Ministerului Mediului diferite problemele ce țin de protecția naturii și de problemele care nu și-au găsit încă rezolvare: gestionarea deșeurilor, importul ilegal de deșeuri, tăierile ilegale din pădurile României.

Într-o întrebare parlamentară adresată ministrului Mediului, Tanczos Barna, în luna aprilie, senatorul AUR semnalează situația proprietăților private amplasate pe arii protejate, care sunt deținute de privați. Potrivit informațiilor publice, aproximativ 23% din suprafața terestră a României este supusă unui regim de protecție a naturii, care implică instituirea unor taxe de intrare pentru vizitatori și turiști. Aceste zone includ rezervațiile naturale, parcurile naționale, parcurile naturale și monumentele naturii.

„În ciuda importanței acestor arii protejate pentru conservarea diversității biologice și a resurselor naturale ale țării, informațiile disponibile public evidențiază o problemă majoră legată de proprietatea acestora. Se susține că o mare parte din terenurile aferente acestor arii protejate aparțin unor entități private, care au preluat aceste proprietăți în perioada post-decembristă, când au avut loc privatizări și retrocedări de terenuri.

Aceste proprietăți private nu au fost, în general, îngrijite corespunzător și nici nu au respectat reglementările privind protecția mediului, iar impunerea taxelor de intrare de către proprietarii privați ar putea genera probleme de acces și de conservare a naturii pentru publicul larg”, punctează Andrei Hangan în documentul transmis Ministerului Mediului.

Senatorul AUR consideră că statul trebuie să ia măsuri pentru ca aceste zone preluate ilegal să fie protejate, potrivit legislației în vigoare. În acest sens, Andrei Hangan a solicitat Ministerului Mediului să transmită răspuns la următoarele întrebări:

  1. Cum intenționează Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor să abordeze problema proprietăților private care aparțin zonelor protejate și a căror situație poate afecta accesul publicului la aceste zone protejate?
  2. Există planuri de acțiune pentru a identifica și a restabili proprietățile care aparțin zonelor protejate și care au fost preluate ilegal sau nu au fost îngrijite corespunzător de proprietarii privați?
  3. Cum pot fi îmbunătățite eforturile de monitorizare și de aplicare a legislației privind protecția mediului în cazul proprietăților private din zonele protejate?
  4. Ce măsuri intenționează Ministerul să ia pentru a se asigura că taxele de intrare percepute în zonele protejate nu reprezintă o barieră financiară pentru accesul publicului larg la acestea?
  5. Există planuri de dezvoltare și implementare a programelor de educație privind protecția mediului, astfel încât publicul larg să fie mai bine informat și educat în ceea ce privește importanța zonelor protejate și a resurselor naturale ale țării?