Ghidul ANAF pentru declararea veniturilor din activităţi de înfrumuseţare şi întreţinere corporală

ANAF a publicat ghidul privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obținute de persoanele fizice din prestarea unor activități de înfrumusețare, întreținere corporală. Acest ghid se adresează tuturor persoanelor fizice care obțin sau intenționează să obțină venituri din prestarea unor activități de înfrumusețare/întreținere corporală, în mod individual sau într-o formă de asociere. Aceste venituri reprezintă venituri impozabile şi se încadrează în categoria venituri din activităţi independente.

Persoanele fizice care vor să obțină venituri din prestarea unor activități de înfrumusețare/întreținere corporală au obligația înregistrării în registrul comerțului și autorizării funcționării și își pot desfăşura activitatea în următoarele forme de organizare:

individual şi independent, ca persoane fizice autorizate;

ca întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale;

ca membri ai unei întreprinderi familiale.

Orice activitate economică desfășurată permanent, ocazional sau temporar în România de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale trebuie să fie înregistrată și autorizată, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008.

Autorizarea funcționării nu exonerează persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale de obligația de a obține, înainte de începerea activității, autorizațiile, avizele, licențele și altele asemenea, prevăzute în legi speciale, pentru desfășurarea anumitor activități economice.

Persoanele fizice care intenționează să obțină venituri din prestarea unor activități de înfrumusețare/întreținere corporală au obligația să solicite oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunalul din județul în care își stabilesc sediul profesional, înregistrarea și autorizarea funcționării, înainte de începerea activității economice, ca persoană fizică autorizată, respectiv ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale.

Reprezentantul întreprinderii familiale are obligația să solicite înregistrarea în registrul comerțului și autorizarea funcționării înainte de începerea activității economice.

Ulterior înregistrării în registrul comerţului şi autorizării funcţionării, persoanele fizice au obligația de a depune declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice (formular 212) la Fisc.

 » sursa: ziuadevest.ro

%d blogeri au apreciat: