CCIA Timiș lansează un nou proiect dedicat dezvoltării competențelor profesionale prin programe de formare profesională continuă

sediu cciat 11Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș în calitate de lider de parteneriat și Art Forest Company SRL anunță începerea Proiectului “FPC-Vest – Formare profesională în sprijinul creșterii eficienței angajaților pe piața muncii în Regiunea Vest”.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020; Axa Prioritară 6: Educație și competențe; Componenta 1: Creșterea nivelului de calificare a angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii – Regiuni mai puțin dezvoltate; Operațiunea: Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale.

Durata proiectului este de 24 luni.

Grupul țintă este format din angajați (inclusiv persoane fizice autorizate și întreprinderi individuale), în special cu nivel scăzut de calificare, persoane cu vârsta de peste 40 de ani, persoane din mediul rural defavorizat.

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea carierei prin îmbunătățirea competențelor profesionale prin participarea la programe de formare profesională continuă a  persoanelor din Regiunea Vest (651 persoane), cu accent pe adulții cu un nivel scazut de calificare (90 persoane), adulți din zone rurale defavorizate (20 persoane) și persoane cu vârsta de peste 40 ani (90 persoane), inclusiv prin  recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în scopul încadrării a cel puțin 57,6% dintre aceștia într-o funcție corespunzătoare unei calificări mai avansate.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Furnizarea de sprijin angajaților din Regiunea Vest pentru participarea la programe de formare profesională continuă, prin acțiuni ce privesc informarea, consilierea și orientarea spre cursuri de formare profesională (calificare, inițiere, perfecționare) și spre programe de validare a rezultatelor dobândite;
  2. Dobândirea unei certificări profesionale care crește posibilitățile de reconversie profesională,

 » sursa: ziuadevest.ro

%d blogeri au apreciat: