Adrian Costea (AUR): Statul român ar trebui să reglementeze activitatea de reconstituire istorică, după modelul statelor europene

„Statul român ar trebui să reglementeze activitatea de reconstituire istorică, după modelul statelor europene”, a declarat senatorul Adrian Costea. La solicitarea mai multor asociații de profil, Alianța pentru Unirea Românilor e elaborat un proiect de lege în acest sens, care a fost respins de către senatorii PSD, PNL, USR și UDMR, parlamentari care au dovedit astfel că nu înțeleg importanța educațională a acestui tip de activitate.

Proiectul de lege AUR reglementează activitățile de reconstituire istorică, activități culturale și socio-educative, care contribuie la creșterea sentimentului de unitate națională și apartenență la filonul poporului român. Prin această inițiativă, statul român recunoaște valoarea socială a acestor activități și susține dezvoltarea acestui sector, susțin inițiatorii.

Senatorul AUR Adrian Costea a pledat pentru adoptarea unui astfel de legi, atrăgând atenția că, pe lângă rolul recreativ și ludic, evenimentele de reconstituire istorică sunt și un izvor inedit de cunoaștere a trecutului. De asemenea, prin reglementarea acestui domeniu, s-ar putea asigura locuri de muncă pentru persoanele din regiuni defavorizate.

„Dacă vechile generații au învățat istoria prin memorare și reproducere, actualele generații pot învăța istoria prin imagini și dinamică.

Marea calitate a propunerii prezentate de către Grupul AUR este dată de definirea clară a activităților de reconstituire istorică, precum și modalitatea de organizare a acestor evenimente. De asemenea, activitatea de reconstituire istorică va beneficia de o mai bună reglementare, prin delimitarea beneficiarilor – aici ne referim la autoritățile locale – și prestatorilor de servicii, între care se încheie un contract.

Adoptând această lege, s-ar realiza armonizarea cu legislația din alte state europene, acolo unde activitatea de reconstituire istorică este protejată și reglementată”, a explicat Adrian Costea.

În ciuda acestor argumente, proiectul de lege a fost respins la Senat cu 93 de voturi.

Activitatea de reconstituire istorică se consideră că a apărut în anii 1961-1965, în contextul comemorării centenarului Războiului Civil din SUA, de la acel moment numărul prestatorilor unor asemenea activități fiind în continuă creștere. În Europa, în 1968, a luat naștere prima asociația de reconstituire istorică, în Anglia. Numărul reenactorilor din Marea Britanie este astăzi de peste 20.000, cuprinși în peste 400 de asociații de profil. Cehia are peste 400 de grupuri și asociații, iar Polonia peste 700. În România, fenomenul este relativ recent. În ultimul deceniu au apărut asociații de reconstituire istorică, proiecte muzeale sau persoane fizice care reconstituie diverse aspecte din perioada antică sau recentă.